یکی از مهم ترین سوالاتی که بسیاری از بازرگانان دارند این است که به محموله ی آن ها از ابتدا تا پایان چه میزان هزینه ای تعلق می گیرد.

گروه بازرگانی MTC همواره اولویت خود را بر اساس کمترین میزان هزینه در کوتاه ترین زمان حمل و ترخیص قرار داده.

در سالهای اخیر بدلیل مواردی از قبیل نوسانات بازار ارز ، کرونا و… عملا نرخ دقیقی نمی توان برای هزینه ها در نظر گرفت و نرخ ها شناور می باشند.

برخی از عوامل تاثیر گذار بر هزینه ها:

1-روش حمل (برحسب هوایی و دریایی و همچنین بر اساس قوانین اینکوترمز)

2-بازرسی در مبدا (درصورت درخواست صاحب کالا ، کالاهای خریداری شده از نظر کیفی و کمی می توانند مورد بازرسی قرار بگیرند که بسته به نوع کالا و نوع بازرسی هزینه ها متغیر می باشند)

3-ارزش کالا (ارزش کالا در مبدا که بر هزینه بیمه اثر گذار می باشد)

5-ارزش گمرکی کالا (ارزشی که گمرک برای کالا در نظر میگیرد و امکان دارد از ارزش واقعی کالا بیشتر باشد)

6-نیاز به استاندارد (بعضی از کالاها بر اساس قوانین گمرک ایران نیاز به استاندارد اجباری دارند و نیاز به پرداخت هزینه های آزمایشگاه و استاندارد می باشد)

7-قیمت ارز (قیمت ارز در بازار آزاد که برهزینه های حمل اثر گذار می باشد و همچنین قیمت ارز روز گمرک که از بانک مرکزی اعلام می شود و در حقوق ورودی کالا اثر گذار می باشد)

 

گروه بازرگانی MTC